Cargando...
PRESENTACIÓ

El Consell Valencià del Cooperativisme és l'òrgan de promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives desenvolupades per la Generalitat Valenciana.

És una entitat de composició paritària, els membres de la qual són designats per la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i pel Consell de la Generalitat.

MISSIÓ

La Missió del Consell Valencià del Cooperativisme, com a institució pública de participació, és fer possible la trobada i la col•laboració entre la Generalitat i la Confederació de Cooperatives, per a una eficient consecució dels fins que té legalment encomanats en favor del cooperativisme valencià.