Cargando...
 
 

Mediació

Nou instrument per al consens
a l’abast de les cooperatives valencianes

La mediació és un procediment en el qual les parts arriben, elles mateixes, a la solució del conflicte. Una tercera persona, professional i imparcial, ajudarà en la negociació i controlarà la intervenció de les parts, però no el contingut a tractar. Seran les pròpies parts en conflicte els qui troben una solució mútuament satisfactòria.

L'acta final de la mediació reflectirà el resultat d’esta. En cas que s'haja aconseguit un acord, total o parcial, l'acta podrà elevar-se a escriptura pública perquè este siga vinculant.

Prima la confidencialitat: les opinions expressades o suggeriments fets per les parts durant la mediació, o fins i tot els reconeixements efectuats, no podran presentar-se com a proves en futurs procediments.

Com s’inicia
  • Per comú acord o pacte previ de les parts, a iniciativa d'una d'elles o per derivació judicial o arbitral.
  • No és necessària assistència lletrada.
  • S'exigeix un depòsit de 100 euros si s'inicia a instàncies d'una de les parts.