Cargando...
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

D'acord amb el que es disposa en l'article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb CIF: G46650024 l'informa que les seues dades de caràcter personal i tota la informació relacionada seran tractats en un tractament de dades de caràcter personal, i la finalitat del qual és emmagatzemar informàticament en els que les seues dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol•licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que puga ser del seu interés.


Dades identificatives del responsable:

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, G46650024, C/ CAVALLERS, 26 - 46001 - VALÈNCIA - VALENCIA, 963153391, concoval@concoval.es


ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol•licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'estos serveis.


Exactitud i veracitat de les dades facilitades


La persona usuària que envia la informació a CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA és la única responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA de qualsevol responsabilitat sobre este tema.


Las persones usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre'ls degudament actualitzats. La persona usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d'elaboració pròpia i de les quals s'indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l'ús d'esta informació.


S'exonera a CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que poguera patir la persona usuària a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA sempre que procedisca de fonts alienes a CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Cessió de dades a tercers

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seues dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a això podrà enviar un email a: concoval@concoval.es


A més, la persona interessada pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtindre informació addicional o presentar una reclamació.


Acceptació i Consentiment


La persona usuària declara haver sigut informada de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.


Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantinga la relació actual, no se sol•licite la seua supressió per l'interessat, o durant un any a partir de l'última confirmació d'interés, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT


CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En estos supòsits, CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.