Cargando...
 
COMPOSICIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME

PLE

(Pendent el nomenament de membres electius)

José Antonio Rovira Jover

President
José Antonio Rovira Jover

Conseller d’Educació,
Universitats i Ocupació

Emilio Sampedro Baixauli

Vicepresident
Emilio Sampedro Baixauli

President de la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Andrés Lluch Figueres

Secretari
Andrés Lluch Figueres

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral i Director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT

Antonio Galvañ Díez

Vocal nato
Antonio Galvañ Díez

Secretari autonòmic d'Ocupació i director general de LABORA

Teresa Bayarri Fos

Vocal nata
Teresa Bayarri Fos

Secretària de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

 

 

 

COMISSIÓ PERMANENT

(Pendent el nomenament)

 

SUPLENTS DEL PLE

(Pendent el nomenament)

 

Generalitat Valenciana

Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana