Cargando...
 
 

Liquidació de cooperatives

El Consell Valencià del Cooperativisme disposa d'una cort de persones liquidadores, professionals amb especialització en el règim econòmic de cooperatives, que poden ajudar en els processos de liquidació que requerisquen d'intervenció externa, bé per raons de complexitat, o bé per motius d'insolvència o desavinences internes.

El servei de suport a la liquidació que presta el Consell Valencià del Cooperativisme a través de la seua cort es finança, conforme a uns paràmetres preestablits, amb els fons de la cooperativa en liquidació. No obstant això, si esta no té recursos per a fer front al pagament del servei, el seu cost és assumit pel Consell.

També correspon al Consell Valencià del Cooperativisme decidir sobre l'haver líquid resultant d'aquelles cooperatives en liquidació que han identificat este òrgan com a destinatari en els seus estatuts socials o que no han previst cap destinatari concret.

 

Com s’inicia

A sol•licitud de persones sòcies de la cooperativa, dirigida al Consell Valencià del Cooperativisme, per a:

1. Nomenament de liquidadors.

La petició que es presente podrà incloure el nom de persones sòcies que puguen formar part de la comissió liquidadora. No obstant això, quan el Consell Valencià del Cooperativisme intervé nomenant persones liquidadores, sempre hi haurà -almenys- una d'elles en la comissió liquidadora.

La sol•licitud pot limitar-se únicament a demanar el nomenament de liquidadors, sense referència a persones sòcies. En este cas, generalment, el Consell nomena únicament una persona, membre de la seua cort.

2. Recepció de l’haver líquid resultant de la cooperativa en liquidació