Cargando...
 
 

Participació en las polítiques de la Generalitat

El Consell Valencià del Cooperativisme té encomanada per llei l'elaboració i aprovació d'un pla de suport i foment del cooperativisme. Aquests plans reben el nom de Fent Cooperatives. Actualment està en vigor el segon d'ells.

A més, la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana també preveu la intervenció d'aquest Consell en la planificació i execució de la política de la Generalitat en relació amb el cooperativisme, així com la seua participació en la formulació dels programes de formació de l'Administració autonòmica.

Avaluació preliminar dels indicadors del Pla Fent Cooperatives 2021-2022