Cargando...
 
 

Arbitratge

L'arbitratge és un procediment de resolució extrajudicial de conflictes en el qual les parts sotmeten les seues diferències a la decisió de persones expertes per a la seua resolució. L'àrbitre o àrbitra, mitjançant l'emissió d'una resolució vinculant i equivalent a les sentències judicials denominada laude, dirimirà el litigi de manera privada sobre la base de criteris de dret o equitat.

El recurs a l'arbitratge és obligatori si la cooperativa té clàusula de sotmetiment arbitral en els seus estatuts. Això significa que, en tals casos, no es pot acudir directament a la jurisdicció ordinària.

El Consell Valencià del Cooperativisme disposa d'una cort arbitral composta per persones expertes, els laudes de les quals, motivats, són executius en la mateixa mesura que una sentència judicial. L'arbitratge és el mecanisme de solució de controvèrsies amb major tradició entre les cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Com s’inicia
  • A instàncies de part, d'acord amb el procediment descrit reglamentàriament.
  • No és necessària, encara que sí recomanable, assistència lletrada.
  • S'exigeix un depòsit de 300 euros.