Cargando...
 
 

Intervenció legal

En l'àrea d'intervenció legal, el Consell Valencià del Cooperativisme exerceix les següents competències:

 

Informar, dictaminar o formular proposicions en qualssevol lleis, decrets, i reglaments que afecten de manera singular a les cooperatives

 

Informar sobre la idoneïtat de les mesures de foment de les relacions intercooperatives

 

Controlar els processos de transformació i dissolució

 

Vigilar l'aplicació del Fons de Formació i Promoció Cooperativa