Cargando...
 
 

Resolució extrajudicial de conflictes

El grau de judicialització d’una societat
és inversament proporcional
al seu nivell de progrés i civilització

 

El Consell Valencià del Cooperativisme posa a la disposició de cooperatives i cooperativistes tres fórmules per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes: l'arbitratge, la conciliació i la mediació.

AVANTATGES ENFRONT DE LA JURISDICCIÓ ORDINÀRIA

ESPECIALITZACIÓ

Les persones que exerceixen l'arbitratge, la conciliació i la mediació en el Consell Valencià del Cooperativisme són expertes en matèria cooperativa i han sigut seleccionades per la seua capacitat professional per a incorporar-se a les respectives Corts

RAPIDESA

Els procediments de resolució extrajudicial de conflictes del Consell Valencià del Cooperativisme garanteixen una solució (o proposta de solució) en el termini màxim de sis mesos des que es presenta la sol•licitud

GRATUïTAT

L'arbitratge, la conciliació i la mediació que exerceix el Consell Valencià del Cooperativisme són procediments gratuïts, si bé s'exigeix un depòsit per a l'inici del tràmit i, en determinades circumstàncies, poden imposar-se costes

PROCEDIMENTS

Les parts sotmeten les seues diferències a la decisió d'una persona experta (àrbitre o àrbitra), que dicta un laude l'eficàcia del qual és equivalent a una sentència judicial

Les parts en conflicte arriben elles mateixes a una resolució amistosa del conflicte, assistides per una tercera persona independent que les assessora

Les parts arriben soles a una solució negociada del conflicte, amb ajuda d'una mediador o mediadora professional, que modera les seues intervencions sense entrar en el fons